Ikasturte amaieraren datan aldaketa

Ikasturte amaieraren datan aldaketa

Ikasturtearen amaiera ekainaren 16a izango da ikasle guztientzat. Hezkuntza Ikuskaritzak baimendutako aldaketa da. Honekin ahalbidetzen da, ikasturtea ixteko beharrezko diren lan guztiak aurrera eramateko behar adina denbora izatea.